STUDIO Johan Laethem / LAB-HAL


Disclaimer
This site is the property of JOHAN LAETHEM, registered architect in Vlaanderen – Belgium. You are requested to read the following information before using this website. By using the website, you accept unconditionnally what is stated in it, even if it has been changed previously and/or afterwards without notice.
This website – including the full content – is edited as an advertising and published as such. Downloading, printing, copying, publishing and every other way of use is – for all commercial purpose – prohibited without explicit approval.
TRADEMARKS AND INTELLECTUAL PROPERTY
The content, organisation, images, design, videos, digital editing and materials that figure on this website, contain copyright data and are, by consequence, the intellectual property of JOHAN LAETHEM, of his clients or other parties. This intellectual property is protected by national and international laws.
You can view and use this intellectual property only for personal – non commercial – purpose. This purpose cannot be republication, distribution and sale, nor immediatly related to this.
No part of this intellectual property may be reproduced in any way, or may be treated in any system, except for personal use or internal use within an organisation with the purpose of exchanging information.
„JOHAN LAETHEM”, „JOHANLAETHEM”, „STUDIO JOHAN LAETHEM”, „STUDIOHANLAETHEM” and „LAB-HAL” are trademarks and property of architect JOHAN LAETHEM.
Other project or product names that appear on the website can be trademarks of their respective owners.
……….
Deze site is eigendom van JOHAN LAETHEM, geregistreerd architect in Vlaanderen – België. U wordt verzocht de hiernavolgende informatie te  lezen alvorens de site daadwerkelijk te gebruiken. Door gebruik aanvaardt U
onvoorwaardelijk hetgeen er wordt in gesteld, ook indien dit eerder en onaangekondigd nog door de eigenaar werd gewijzigd.
De site – inclusief de volledige inhoud – wordt  als een advertentie opgemaakt en is alsdusdanig uitgegeven. Het downloaden, printen, kopiëren, tonen en eender welk ander gebruik is – indien voor commerciele doeleinden – verboden zonder uitdrukkelijke toestemming.
HANDELSMERKEN EN  INTELLECTUELE EIGENDOM
De inhoud, de organisatie, de afbeeldingen, het design, de videos, de digitale bewerkingen en de materialen die op de site voorkomen, bevatten copyright-gegevens, en zijn bijgevolg de intellectuele eigendom  van JOHAN LAETHEM,  van zijn klanten, of van nog andere partijen. Deze intellectuele eigendom is beschermd door nationale en internationale wetten.
U mag deze intellectuele eigendom enkel bekijken en gebruiken voor persoonlijk – niet commercieel – gebruik. Dit betekent niet voor herpublicatie, verdeling en  verkoop, en ook niet voor de onmiddellijk daarbij aansluitende gebruiken.
Geen enkel deel van deze intellectuele eigendom mag worden gereproduceerd in welk vorm ook, of mag worden verwerkt in welk systeem  ook, behalve voor persoonlijk gebruik, of intern gebruik binnen een organisatie met als doel informatie uit te wisselen.
“JOHAN LAETHEM”, „JOHANLAETHEM”, “STUDIO JOHAN LAETHEM”, “STUDIOHANLAETHEM”  en “LAB-HAL”  zijn handelsmerken en eigendom van architect  JOHAN LAETHEM.
Andere project- of product-benamingen die op de site verschijnen kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.%d bloggers like this: