STUDIO Johan Laethem / LAB-HAL


Objective

Lab-hal wants to be a workplace where only research about shape and shaping takes place. A limitation that evolved almost as a necessity within the development of a vision about the distinction between art and design.

The images in the blog are indeed only moment-captures, meant for direct reading and evolved out of a kind of love… for shape, material, order, scale, structure,… for architectural principles.

As a workplace this medium is a mirror en therefore, research means a passion for the „real”-isation of designs,  the expression of ideas and reflections, and the perception of shape.

Experiences are not shared through this channel.

——-

Lab-hal wil een werkplaats zijn waar alleen maar onderzoek zal worden gedaan naar vorm en vormgeving. Een beperking die zich zowat als noodzaak heeft weten te manifesteren binnen de ontwikkeling van een visie over het onderscheid tussen kunst en vormgeving.

De beelden in de blog zijn inderdaad maar momentopnames, bedoeld voor directe lezing, en voortgekomen uit een soort liefde …. voor  vorm, materie, orde, schaal, structuur, ….  voor architectonische principes.

Als werkplaats is dit medium een spiegel, en daarom betekent onderzoek hier een passie voor de “reëel”-isatie  van ontwerpen, de uitbeelding van ideeën en gedachten,  en de perceptie van vorm.

Ervaringen worden niet via dit kanaal gedeeld.

Advertisements%d bloggers like this: